1. STUPEŇ třešňový 2. STUPEŇ třešňovější 3. STUPEŇ nejtřešňovější

třešňovější čeština

Skloňování třešňovější skloňování

Jak se skloňuje třešňovější?

třešňovější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...