čeština | angličtina | němčina | ruština
1. STUPEŇ tvarový 2. STUPEŇ tvarovější 3. STUPEŇ nejtvarovější

tvarový čeština

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako tvarový?

tvarový čeština » čeština

tvárnost profilový morfie

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje tvarový?

tvarový · přídavné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá tvarový?

Citáty z filmových titulků

Když se brána připojila k černé díře, byl tvarový vypočet použit k uvolnění červí díry.
Lineární tvarový nálož.
Tento tvarový tanečník, Yewll, je chytrý. dokonce i na indogenské standardy.
Pojď, tvarový tanečníku.

Možná hledáte...