ubrat rychlost čeština

Synonyma ubrat rychlost synonyma

Která slova mají podobný význam jako ubrat rychlost?

ubrat rychlost čeština » čeština

přibrzdit

Příklady ubrat rychlost příklady

Jak se používá ubrat rychlost?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nesplnění tohoto požadavku by znamenalo, že ve vzduchu zpomalí až na pádovou rychlost a vlažný pohyb vpřed by vystřídala náhlá ztráta výšky.
Pro ekonomiku, jako je ta americká, která zoufale potřebuje robustní růst, je pádová rychlost děsivým rizikem.
Pokud jde o fiskální politiku, ta již zařadila na vysokou rychlost a potřebuje postupné zpřísnění během několika let, aby se již dnes znepokojivé úrovně vládních dluhů nezhoršovaly ještě rychleji.
Všestranný přístup musí brát na vědomí rychlost vnitřních změn, zejména v myslích obyčejných Severokorejců.
Příliš mnoho faktorů totiž zůstává zastřeno: rychlost růstu energetické poptávky v těchto zemích, objevy nových zásob ropy, pokroky v úsporných technologiích a v konečném důsledku i nahrazení ropy jinými zdroji energie.
Rychlost, včasnost a účinnost podpory Fedu teď dokonce vyvolala snahy zavést podobné mechanismy v MMF.
Samozřejmě, pacienti po výměně kyčle nezískají nadlidskou rychlost, sílu ani zrak - alespoň prozatím ne.
Rychlost těchto změn se přitom v různých regionech a v rámci kulturních podskupin výrazně lišila.
Také Ferguson je báječný historik - ale když přeřadí na politickou rychlost, bývá naprosto bezskrupulózní.
Rychlost šíření nákazy ale závisí na vzorcích myšlení, které se hodnotí těžko.
Hodně se debatuje o tom, jak vysvětlit rychlost současného tempa změn vamp Barmě.
Intenzita zachycuje sílu hurikánu, která zahrnuje rychlost větru, a tady byl zaznamenán jistý nárůst.
Můžete řídit opilí, překračovat povolenou rychlost, jezdit na červenou - tedy za předpokladu, že jste připraveni policii vydat Bena Franklina.
Dluhové kritérium by se například dalo doplnit o limit na (trendovou) rychlost růstu veřejných výdajů, který by byl udržován pod úrovní nominálního HDP.
Země jako Německo, Finsko a Nizozemsko mají pravdu, když tvrdí, že rychlost postupu nemůže jít na úkor kvality nové dohledové konstrukce.
Intenzita zachycuje sílu hurikánu, která zahrnuje rychlost větru, a tady byl zaznamenán jistý nárůst. Největší změna ovšem nastává u délky trvání hurikánů: jde o to, kolik dní daný hurikán trvá.
Rychlost ani rozsah událostí posledních měsíců mě tedy nijak nepřekvapily.
Špatnou zprávou je, že současná rychlost hromadění vládního dluhu by během několika let mohla snadno vyvolat druhou vlnu finančních krizí.

Možná hledáte...