ubytovna čeština

Význam ubytovna význam

Co znamená ubytovna?

ubytovna

zařízení nízké kvality (často nouzové či přechodné) sloužící k hromadnému ubytování osob

Synonyma ubytovna synonyma

Která slova mají podobný význam jako ubytovna?

Skloňování ubytovna skloňování

Jak se skloňuje ubytovna?

ubytovna · podstatné jméno

+
++

Příklady ubytovna příklady

Jak se používá ubytovna?

Citáty z filmových titulků

Pan Franko, který má smysl pro detail, poznamenal, že ubytovna vězňů ještě není hotová.
Ubytovna.
Moje ubytovna je kousek.
Je tam ubytovna.
Když si dneska najdeš bydlení a do pátku práci, tak nebude ubytovna.
Něco jako školní ubytovna.
Oh, školní ubytovna.
Má ubytovna se změnila v můj hotel.
Byla tam ta ubytovna.
Teď, když dělnická ubytovna osiřela vypadalo to, jako když sfouknete svíčku.
Toto je hotel George V. ne nějaký ubytovna pro cestovatele.
Vezmu tě zpátky do ubytovny. Ubytovna není můj domov.
To byla paní Nicoletisová, patří jí ubytovna.
To je dámská ubytovna.
Další ženská ubytovna.
Vypadá to tu jak ubytovna studentskýho spolku.
Tady je ubytovna sestřiček.
Je to ubytovna pro svobodné.
Uprostřed noci, ubytovna je uzamčena před světem.
Celá ubytovna.
Ale to byla ubytovna.
Toto je důstojnická ubytovna.
Byl jsem trochu mimo, - ale právě mě napadlo. že kousek odtud je studenská ubytovna.
Bývala to ubytovna.
Prefektura není ubytovna.
Nebudeme ubytovna.
Tohle je ta ubytovna?
Ubytovna je trochu bezútěšná, ale mají úžasně nízkou recidivitu.

Možná hledáte...