udělat kompliment čeština

Synonyma udělat kompliment synonyma

Která slova mají podobný význam jako udělat kompliment?

udělat kompliment čeština » čeština

složit poklonu

Příklady udělat kompliment příklady

Jak se používá udělat kompliment?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pokud však můžeme udělat pro lidi a planetu více prostřednictvím adaptace, pak se takový přístup zdá nejen mylný, ale dokonce i nemorální.
Jak to udělat, to se už ponechává na nových vládcích, jimž bývá často připisována dobrota a přesvědčovací schopnost, kterou nikdy neměli a nikdy mít nebudou.
Přesto dohoda nikoho nezavazuje k žádným konkrétním cílům, nejméně ze všech Spojené státy, jejichž prezident George W. Bush už nebude v úřadu, až v roce 2009 bude třeba udělat nesnadná rozhodnutí.
Teď máme ještě jednu dohodu na potřebě udělat to, co tytéž státy přislíbily už před 15 lety.
Jakmile porodní bába poznala, že dítě přichází na svět nožičkama napřed, musela vědět, že pro záchranu matky nebo dítěte může udělat jen málo.
Sousední státy dále musí udělat víc pro zastavení pohybu povstalců, zbraní, peněz a chemických složek přes jejich hranice do Afghánistánu.
A to je mé poselství mladým Afričanům, kteří chtějí udělat díru do světa.
Na ochranu korálů můžeme udělat dvojí.
Jedině rozvojem poznatků a jazyka sociální fyziky budeme schopni udělat ze světa velkých dat svět, ve kterém chceme žít.
Před občanskou válkou se mohl člověk naopak pustit do štípání klád, vyrazit na západní území, udělat na hranicích terno a skončit jako prezident - pokud se ovšem jmenoval Abraham Lincoln.
Svět si však přál získat přesný obrázek o hodnotě těchto bank a jejich ocenění tržními cenami, aby si investoři mohli udělat představu, kolik nového kapitálu potřebují.
Diskuse se bohužel příliš soustředí na otázku, co mohou vlády udělat, aby stimulovaly poptávku prostřednictvím rozpočtových schodků a monetární politiky.
Zlepšení dostupnosti financí je sice zásadní, ale vlády musí udělat víc i pro povzbuzení investic.
Je však ledacos, co lze udělat relativně rychle.
Můžeme ale udělat ještě jeden krok vzad: příjmy lidí jsou nižší a pracovní místa ohroženější proto, že neutráceli před nedávnem - a tak dále, zpět v čase, v opakujícím se koloběhu zpětných vazeb.
V dlouhodobém výhledu však tvůrci politik USA musí udělat stabilní pokrok v obnovování důvěry v národní fiskální zdraví tím, že osekají politicky posvátné programy jako sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a obranu.
Přitom se ovšem zdráhá veřejně prohlásit nebo udělat cokoliv, co by mohlo Číně nadzvednout mandle.
Propast mezi tím, co je pro obnovení konkurenční schopnosti nutné udělat, a tím, co občané dokážou strávit, zůstanou-li součástí měnové unie, je jednoduše příliš velká.

Možná hledáte...