udělovaná cena čeština

Synonyma udělovaná cena synonyma

Která slova mají podobný význam jako udělovaná cena?

udělovaná cena čeština » čeština

prémie dárek
Doporučujeme...Český etymologický slovníkKoupit booktook.cz »

Gramatika udělovaná cena gramatika

Jak se gramaticky správně používá udělovaná cena?

udělovaný + cena · přídavné jméno + podstatné jméno

++

Příklady udělovaná cena příklady

Jak se používá udělovaná cena?

Jednoduché věty

Cena rýže spadla.
Cena zahrnuje daň.
Je to rozumná cena.
Cena ropy stoupá.
Cena za svobodu je neustálá ostražitost.
Cena benzínu je tak vysoká, že velké auto si koupit nemůžeme.
Cena stoupla.
Každý čtvrtý spotřebitel si myslí, že cena v budoucnu bude stoupat.
Cena benzínu stoupá.
Cena benzínu stále stoupá.
Cena ropy klesá.
Je ta cena přijatelná?
Cena je symbolická.
Cena se zvýšila.
Cena je vysoká.
Cena mi vyhovuje.
Cena je příliš vysoká.
Doporučujeme...Akademická příručka českého jazykaKoupit booktook.cz »

Citáty z filmových titulků

Cena mikrometru je 25 rublů.
To je cena, kterou musí zaplatit. -Váš účet.
Ale i za lásku je to příliš vysoká cena.
To znamená v případě, že cena je dobrá.
Jestli bude dobrá cena, kilo za devět nebo deset centů, dostane Manuel.
Nepatrná cena za společnost tak půvabné dámy.
Mohly byste mi říct, jaká je cena na té aktovce?
Cena je mírná. Tahle poloha mi otevírá jiný úhel pohledu.
Cena?
Přehlíželi jsme, co se dělo ve Španělsku, ale poznali jsme, jaká se za to platí cena.
A co cena?
Byla ušetřena senzacechtivé publicity, pochybné pocty, jako je Pulitzerova cena jistou. filmovou společností.
Dámy a pánové, za vynikající výkon v divadle byla Cena Sarah Siddonsové.
Takže to je naše cena.
Vysoká cena, ale nejvyšší kvalita.
Jestli se cena těch pozemků do roka nezdvojnásobí, nevím, co budete dělat.
Cena ročků a na jaře narozených telat byla stálá.
Je to dobrá cena.
Je to dobrá cena, není nijak vysoká.
Dobrá cena.
Pěkná cena!
Je tohle obvyklá cena?
A jestli vyhovím tvému požadavku a budu první, s kým budeš bojovat, tak jaká je cena pro vítěze?
To je báječná cena za psa.
To je cena, kterou musí zaplatit.
Nelíbí se jí model, nelíbí se jí střih, a nelíbí se jí cena.
To je běžná cena.
Šperk, který měl Marriott odkoupit byl nefritový náhrdelník patřící jisté Amthorově pacientce. Cena asi 100 tisíc dolarů.
Cena je mírná.
Dámy a pánové, za vynikající výkon v divadle byla Cena Sarah Siddonsové. udělena slečně Evě Harringtonové.
Co myslíš, jaká je cena za umírání?
Smrt je příliš vysoká cena, slečno Stello. Já se svým ubohým učitelským platem.
To je cena za slávu.
Cena nehraje roli.
Jak rozkvetly sakury, cena ryb šla dolů.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Od zveřejnění jejich článků se cena zlata vyšplhala ještě výše, a nedávno dokonce dosáhla rekordních 1300 dolarů.
Současná cena 1300 dolarů je tedy pravděpodobně více než dvojnásobkem velmi dlouhodobých, o inflaci očištěných, průměrných cen zlata.
Prvním z nich je skutečnost, že jsou velmi drahé nebo přesněji řečeno že cena, která je za ně účtována, je velmi vysoká, přestože skutečné výrobní náklady představují pouhý zlomek této částky.
Vzhledem k tomu, že cena těchto činností je tak vysoká a jejich přínosy tak malé, bylo by snadné je zastavit.
Cena, kterou jsme ochotni platit za bezpečnost, nemůže být nekonečná.
Cena, kterou homosexuálové v mnoha afrických zemích platí za homofobii, je až bolestně zjevná: právní postihy, sociální vyřazování a spravedlnost lůzy.
Výraznější uplatňování průmyslové politiky je cena, kterou je nutno zaplatit za snížení makroekonomických nerovnováh.
Při zohlednění inflace nebyl plyn tak levný už 35 let, přičemž letošní cena je 3-5krát nižší než kolem roku 2005.
Je zřejmé, že cena, již lidstvo platí za celosvětové selhávání těchto ekosystémů, je ohromná.
Přestože nemůžeme vědět, kolik ztrát na životech a kolik strádání by zapříčinila invaze do Iráku, jež by chtěla svrhnout Saddámův režim, cena by byla bezesporu vysoká.
Zatímco americká válka v Indočíně byla tragickou chybou, cena širší války, již by přivodila krize v Iráku, by byla nesrovnatelně vyšší - a to jak pro pacienta, tak pro jeho lékaře.
Vzhledem k tomu, že cena ropy se stanovuje v amerických dolarech a dolar oproti euru devalvoval, evropští spotřebitelé zvyšujícím se cenám energií poměrně snadno unikli.
Spotřebitelská cena za elektřinu je nyní stanovena na 0,11 dolaru, což je přesně uprostřed mezi 0,06 a 0,16 dolaru.
Spotřebitelská cena konečně dosáhne 0,16 dolaru za kilowatthodinu, což pokryje celkové náklady na výrobu sluneční energie bez dalších dotací.
Pořizovací cena kompaktních zářivek je sice vyšší, ale jejich celková cena za celou dobu životnosti je mnohem nižší, poněvadž spotřebovávají daleko méně energie (což platí ještě výrazněji, pokud se do daní na elektřinu zahrnou náklady emisí CO2).
Vyhodíme-li tento úspěch do koše, cena za to se neomezí jen na dnešní epizodu.
Tržní cena povolenek by přitom představovala ekvivalent platby daně z emisí CO2.
Letošní Nobelova cena míru právem odměňuje tisíce vědců Mezivládního panelu Organizace spojených národů pro změnu klimatu (IPCC).
Tyto kroky vyšlou signál, že cena emisí se musí podstatně zvýšit, máme-li dosáhnout cíle v podobě nulových čistých emisí.
Kdyby se toto vše stalo, cena ropy by vyletěla strmě vzhůru kvůli výpadkům dodávek a obavám, což by dost možná uvrhlo do recese velkou část světové ekonomiky, která je již dnes ve svízelném stavu.
Vložili jsme 50 miliard dolarů do výzkumu zelenějších technologií, takže ekonomická cena adaptace a zmírňování důsledků mohla spolykat jen 750 miliard dolarů.
Ačkoli měl tento systém v roce 1991 v Argentině svůj smysl - skoncoval tam s hyperinflací, jeho výsledná cena, kterou ostatní země konečně platit nemusejí, je bezesporu příliš vysoká.
Zjistili by, že se značně zveličuje cena, již by Německo zaplatilo za souhlas s eurobondy, a naopak že se bagatelizuje cena, kterou by zaplatilo za ústup od eura.
Doporučujeme...PDF zdarma97 zdrojů, jak se dokonale obklopit angličtinouMetoda obklopení je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak se naučit cizí jazyk, a tento e-book Vám dá přesně 97 zdrojů na dokonalé obklopení.Stáhnout easylingo.cz »

Možná hledáte...