čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená uvozovka?

uvozovka

interpunkční znaménko, používané pro označení citovaného textu  Základní použití uvozovek je označení přímé řeči.

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje uvozovka?

uvozovka · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...