100Base-T francouzština

Význam 100Base-T význam

Co v francouzštině znamená 100Base-T?

100Base-T

(Réseaux informatiques) Terme pour n'importe lequel des standards 100 Mbit/s sur paire torsadée. Inclus 100Base-TX, 100Base-T4 et 100Base-T2. Mis au point pour l'élaboration du Fast Ethernet en extrapolation de l'ethernet (Norme IEEE).

Příklady 100Base-T příklady

Jak se v francouzštině používá 100Base-T?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

De tels programmes sont souvent considérés comme la contradiction d'une valeur américaine de base, qui veut que les admissions, les prêts et le recrutement doivent se baser sur les mérites de chacun plutôt que sur la distinction des groupes ethniques.
Na tyto programy se často pohlíží tak, že jsou v rozporu s určitou základní americkou hodnotou, zejména, že přijímání studentů, přidělování úvěrů i najímání pracovníků by se mělo zakládat na přednostech jedince, nikoli na odlišnosti skupin.

Možná hledáte...

Base | T