addendum francouzština

příloha, dodatek

Význam addendum význam

Co v francouzštině znamená addendum?

addendum

Ajout à un document, note additionnelle.  En ce qui concerne les paragraphes 279 et 280, ces addenda sont de telle nature qu’ils paraissent limiter le rôle du prince à « mettre le point sur l’i » et à « donner sa signature ».

Překlad addendum překlad

Jak z francouzštiny přeložit addendum?

addendum francouzština » čeština

příloha dodatek

Příklady addendum příklady

Jak se v francouzštině používá addendum?

Citáty z filmových titulků

Carnet de bord du commandant Elizabeth Lochley: addendum.
Osobní deník kapitánky Elizabeth Lochleyové, dodatek.
Avec un seul addendum, ce sont des putes.
S jedním doplňkem. Jsou to děvky.
Médecine légale de Knight et son addendum.
Knightova forenzní patologie se všemi potřebnými dodatky.
Clause 14, second addendum.
Článek 14, dodatek druhý.
Tiens, Règles de la chorale, page 24. Clause 14, second addendum.
Do sboru přišel chlápek a začal nám vyprávět o snech.
Addendum.
Dodatek.
Il y a un autre addendum.
Je tu další dodatek k Teorii mořských panen.
J'ai imité ta signature sur l'addendum.
Ale tvoje jméno je jméno nájemce. Ha ha! Vypracoval jsem na dodatek s tvým jménem!
Sheila a le même nom de famille que moi, donc peu importe à quel point elle fantasme sur ton addendum tumescent, Je suis l'homme qu'elle a épousé.
Sheilino příjmení je stejné jako to mé, takže nezáleží, jak moc fanatazíruje o tvém přetékajícím pupku, to já jsem její muž.
Cette convention charge la Commission nationale démocrate d'ajouter à l'ordre du jour pour la convention de 1972 l'addendum suivant à la section 1.
Tento sjezd nařizuje Demokratickému národnímu výboru, aby svolal také sjezd na rok 1972. Následující dodatek k odstavci jedna.
Je ne connais pas bien le pays, mais j'ai voyagé. Je crois qu'Addendum est cet endroit.
Neznám tuto zemi dobře, ale cestoval jsem, myslím, že takové místo je Abingdon.

Možná hledáte...