bêta | běta | Bea | beth

beta francouzština

Význam beta význam

Co v francouzštině znamená beta?

beta

(Non standard) Variante de bêta.  Les cellules beta.

Příklady beta příklady

Jak se v francouzštině používá beta?

Citáty z filmových titulků

Avion Beta, Avion Beta, ici le capitaine Sugimoto.
Vzducholoď Beta, Vzducholoď Beta, hovoří kapitán Sugimoto.
Avion Beta, Avion Beta, ici le capitaine Sugimoto.
Vzducholoď Beta, Vzducholoď Beta, hovoří kapitán Sugimoto.
Avion Beta, Avion Beta. Continuez l'attaque!
Vzducholoď Beta, Vzducholoď Beta, pokračujte v útoku!
Avion Beta, Avion Beta. Continuez l'attaque!
Vzducholoď Beta, Vzducholoď Beta, pokračujte v útoku!
Avion Beta 2, décollez.
Vzducholodi Beta, vzlétni.
Ici avion Beta, ici avion Beta. Le canon n'est pas encore prêt.
Tady vzducholoď Beta, dělo ještě není připravené.
Ici avion Beta, ici avion Beta. Le canon n'est pas encore prêt.
Tady vzducholoď Beta, dělo ještě není připravené.
Avion Beta 2!
Vzducholodi Beta!
Ici avion Beta, ici avion Beta. Nous décollons.
Tady vducholoď Beta, vzducholoď Beta, vzlétáváme.
Ici avion Beta, ici avion Beta. Nous décollons.
Tady vducholoď Beta, vzducholoď Beta, vzlétáváme.
Ici avion Beta, ici avion Beta.
Vzducholoď Beta! Vzducholoď Beta!
Ici avion Beta, ici avion Beta.
Vzducholoď Beta! Vzducholoď Beta!
Infirmière donnez-moi le Beta-3.
Sestro, podejte mi Beta-3.
Sauf modification Q-alpha-beta, on peut être amené à arrêter.
Dukud nebudeme mít další výpočty Q Alpha Beta vyhodnocení můžeme to kdykoliv pozastavit.

beta čeština

Překlad beta francouzsky

Jak se francouzsky řekne beta?

beta čeština » francouzština

bêta

Příklady beta francouzsky v příkladech

Jak přeložit beta do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Náš profesor Phil Beta Kappa Bailey!
Professeur Bailey!
Vzducholoď Beta, Vzducholoď Beta, hovoří kapitán Sugimoto.
Avion Beta, Avion Beta, ici le capitaine Sugimoto.
Vzducholoď Beta, Vzducholoď Beta, hovoří kapitán Sugimoto.
Avion Beta, Avion Beta, ici le capitaine Sugimoto.
Vzducholoď Beta, Vzducholoď Beta, pokračujte v útoku!
Avion Beta, Avion Beta. Continuez l'attaque!
Vzducholoď Beta, Vzducholoď Beta, pokračujte v útoku!
Avion Beta, Avion Beta. Continuez l'attaque!
Vzducholodi Beta, vzlétni.
Avion Beta 2, décollez.
Tady vzducholoď Beta, dělo ještě není připravené.
Ici avion Beta, ici avion Beta. Le canon n'est pas encore prêt.
Vzducholodi Beta!
Avion Beta 2!
Tady vducholoď Beta, vzducholoď Beta, vzlétáváme.
Ici avion Beta, ici avion Beta. Nous décollons.
Tady vducholoď Beta, vzducholoď Beta, vzlétáváme.
Ici avion Beta, ici avion Beta. Nous décollons.
Vzducholoď Beta! Vzducholoď Beta!
Ici avion Beta, ici avion Beta.
Vzducholoď Beta! Vzducholoď Beta!
Ici avion Beta, ici avion Beta.
Nasměrujte nás na kurz beta.
Cap sur la route bêta.
Milkereite, potřebuji od vás zprávu o větru a proudech na novém kurzu beta.
Milkereit, il me faut un rapport sur les vents et les courants de la nouvelle route.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Aby náklady zůstaly nízké, chytré strategie beta musí být pasivní.
Afin de maintenir un faible niveau de coûts, les stratégies bêta intelligentes doivent être passives.
Při lepších výnosech než pasivní fondy beta a za nižších nákladů než aktivně spravované fondy jsou nástroje chytré bety čím dál dostupnější a oblíbenější.
Présentant de meilleurs rendements que les fonds passifs bêta, pour un coût moindre que les fonds gérés de manière active, les véhicules intelligents bêta sont de plus en plus disponibles, et suscitent une popularité croissante.
Hnutí Greenpeace spolu s dalšími organizacemi brojícími proti využívání geneticky upravených organismů (GMO) vedlo kampaň proti zavádění beta-karotenu, jenž se v lidském těle mění ve vitamin A.
Or, aux côtés de plusieurs autres organisations opposées à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM), Greenpeace fait campagne contre cette introduction de bêta-carotène, transformée en vitamine A par le corps humain.

Možná hledáte...