x | o | xy | xx

xo čeština

Příklady xo francouzsky v příkladech

Jak přeložit xo do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Byl by z tebe skvělý XO.
Vous ferez un bon commandant.
La-te-xo-vý kon-dom.
Maintenant, j'aurai plus de temps pour lire les papiers qui traînent.
Sériové číslo XO 7Y39 - Alpha.
Numéro de série X O7Y39-Alpha.
XO nám rozkázal jej ukončit. To jsme také udělali.
Le Second nous a ordonné d'y mettre un terme, c'est ce qu'on a fait.
No tak, když nejsou žádná privilegia pro ženu XO,. tak o čem to je?
Voyons, s'il n'y a aucun privilège à être la femme d'un Second, quel est l'intérêt?
Zpráva pro Komandéra, XO a CAG.
Prévenez le commandant, le XO et le CAG.
To byl nápad XO.
C'était la décision du Second.
Žena XO.
Épouse du commandant en second.
Slíbil jsme XO z Baah Pakal že mu vypomůžu.
J'ai promis au XO du Baah Pakal de l'aider.
Chvilku zastupoval jako XO pilotů.
Il a fait un essai en tant que XO d'un escadron.
Nebudete chodit se svými pošetilými nápady za XO. bez předchozí konzultace se mnou.
Tu ne dois pas exposer tes idées farfelues au Second. avant de m'en avoir parlé.
XO měl velení.
Le XO avait le pont.
A o vašem XO raději ani nebudeme mluvit.
Ne parlons même pas de votre XO.
Tady XO. pane Gateo, pošlete všem následující zprávu.
Ici le XO. M. Gaeta, envoyez le message suivant à tous les capitaines.