z | o | zu |

zo čeština

Příklady zo francouzsky v příkladech

Jak přeložit zo do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Je zo naše jediná šance.
C'est ta seule chance.
Zo, tlusta pan prvni, ja?
Le gros motzieur t'apord, ia?
Dosud jsem tě o zo nežádal, ale teď tě prosím.
Viens avec moi! Même si je ne te l'ai pas encore demandé.
Nemám ráda zo-sui.
J'aime pas la bouillie.
Pro lenochy, co tu zůstávají přes den, bude zo-sui i k obědu!
Vous deux, vous aurez de la bouillie.
Jsme jen přátelé. Viď, Za-zo?
Nous sommes bons amis, pas vrai, Zsa-Zsa?
Musíme to přece. dělat společně, zo byl účel.
On est censées. faire ça ensemble. C'est tout le charme.
Jsi si jistý, že víš, to zo znamená?
Pourquoi pas? - Tu sais ce que ça implique?
Je to mnich z kláštera Zo v říši Čin.
C'est un moine du monastère Xo, en Chine.
Nechala jsem ji v říši Čin na nejbezpečnějším místě, které znám. V klášteru Zo.
J'ai laissé le livre en lieu sûr, dans le monastère de Xo.
Klášter Zo.
Le monastère Xo?
Jak sa vyhrabu zo všech těhle sraček co v nich žijeme.
Nous sortir de cette merde.
Chaka zo. Chaka není jiný.
Chaka n'est pas différent d'eux.
Vše zo potřebujem je pět minut.
Tout ce qu'on veut c'est cinq minutes.