al | alt | ali | alí

ALL italština

ALL

Překlad ALL překlad

Jak z italštiny přeložit ALL?

ALL italština » čeština

ALL

ALL čeština

Překlad ALL italsky

Jak se italsky řekne ALL?

ALL čeština » italština

ALL

Příklady ALL italsky v příkladech

Jak přeložit ALL do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Já jsem Walter Neff, z Pacific All-Risk.
Sono Walter Neff, della Pacific All-Risk. - Pacific All-cosa?
Z Pacific All. Z Pojišťovny Pacific All-Risk.
L'assicurazione Pacific All-Risk.
Z Pacific All. Z Pojišťovny Pacific All-Risk.
L'assicurazione Pacific All-Risk.
Ne, z All-Risk, paní Dietrichsonová. Proč?
No, per l'All-Risk.
Harry se stal fotbalovou hvězdou, vytvořil druhý tým All-American.
Harry divenne un asso del football, il miglior giocatore d'America.
And all his palms?
E alle sue tentazioni?
Teď si vezměte mou vizitku, Pacific All Risk.
Ora, vedete. La mia società. La Pacific All Risk.
All dolů tudy.
Laggiù.
All right, teď před vás předstoupí generál.
Il generale è pronto a rispondere alle vostre domande.
Potřebuji střechu. All right.
Ci vuole un riparo.
All of them again.
All who?
All who? The white or the coloured?
The white or the coloured?
After all, screw it all.
Dopotutto me ne fotto.
After all, screw it all.
Dopotutto me ne fotto.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ať už se s nadací Education Above All vypravím kamkoliv, všude potkávám bystré a motivované děti, jimž byla upřena příležitost k učení.
Ovunque io viaggi con la fondazione Education Above All, incontro bambini brillanti e motivati cui è stata negata la possibilità di apprendere.