adin | Dina | Alina | Diana

adina čeština

Příklady adina italsky v příkladech

Jak přeložit adina do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Adina.
Adina.
Jmenuji se Adina.
Il mio nome è Adina.
Já se jmenuji Adina, a mám ráda sport hlavně fotbal.
Il mio nome è Adina, e mi piacciono gli sports -- più che altro il footbal.
Adina vede!
Bene Adina!
Daisy, Adina, a Roberta prostě zmizí.
Daisy, Adina, e Roberta scompariranno.
Tvé jméno, Demere, tvá žena Adina, tví synové Jaden a Alon.
Il tuo nome è Demeras, tua moglie è Adina, i tuoi figli, Jaden e Alon.
Jmenuju se Marta Abreu, a tohle je moje dcera, Adina.
Mi chiamo Marta Abreu e questa e' mia figlia Adina.
Adina!
Adina!
Adina!
Adina!
Nejen, že je Adina dobrá kuchařka, ale je taky skvělá vedoucí, co?
Piacere mio. Adina non è solo una brava cuoca, ma è anche una fantastica manager.
Daniel a Adina.
Daniel e Adina.
Daniel a Adina musí být nalezeni.
Daniel e Adina. Dobbiamo trovarli.
Bude v úplným pořádku. - Děkuju. Za Adina.
Grazie. per Adin.

Možná hledáte...