diaria italština

diety, denní mzda

Význam diaria význam

Co v italštině znamená diaria?

diaria

parte della retribuzione che spetta giornalmente come rimborso spese a chi, per motivi di lavoro, lavora fuori sede

Překlad diaria překlad

Jak z italštiny přeložit diaria?

diaria italština » čeština

diety denní mzda

Příklady diaria příklady

Jak se v italštině používá diaria?

Citáty z filmových titulků

Per ora vi tolgo,la diaria spaziale e l'indennità.
Do získání dalších důkazů jste zbaveni platu a veškerých výhod.
E poi, devono darci la diaria comunque.
Dostaneme prachy na tejden.
Portiamo lo stronzetto in galera ci dividiamo la diaria, e la spendiamo tutta al ritorno.
Odvezem toho moulu šupem do báně, ušetříme jeho i naše diety a cestou zpátky to roztočíme.
Abbiamo la diaria.
Máme diety.
Falco. hai un guardaroba. un albergo e e'50.OOO lire di diaria.
Hawku, dáme ti šaty, nóbl hotel a 250 000 lir na den.
No, lascia stare, mi passano la diaria.
Nech to, já to zaplatím, ještě mi zbyly diety.
Avrai una buona diaria e un autista.
Budete mít denní příjem a řidiče.
Diaria.
Denní šek.
Era la diaria per Philadelphia.
To byl denní šek na Philadephii.
Che problemi ti fai? È come la nostra diaria di merda.
Vždyť tu bereme diety.
Magari potresti darci un anticipo sulla diaria di domani?
Možná bys nám mohl dát zítřejší per diemy?
Avete speso la diaria di domani.
Ty už jste utratili.
La diaria che vi ho dato era per una settimana.
Ty per diemy byly na celý týden.
Hai preso la diaria?
Dostal jsi své poukázky na denní diety?

Možná hledáte...