Isa | ilja | Elsa | isla

Ilsa italština

Ilsa

Překlad Ilsa překlad

Jak z italštiny přeložit Ilsa?

Ilsa italština » čeština

Ilsa

Ilsa čeština

Překlad Ilsa italsky

Jak se italsky řekne Ilsa?

Ilsa čeština » italština

Ilsa

Příklady Ilsa italsky v příkladech

Jak přeložit Ilsa do italštiny?

Citáty z filmových titulků

To je slečna Ilsa Lundová.
La Sig.na lisa Lund.
Ilsa je Laszlova žena.
È la moglie di Laszlo.
Jmenuji se Ilsa Wolfe.
Sono Ilsa Wolfe.
Ilsa vám pomůže! - Nepotřebuji pomoc.
Non mi serve aiuto, grazie!
Ano, Ilsa, co je?
Si, cosa c'è?
Ať slečna Ilsa nedává dětem s sebou moc věcí, stačí jedna hračka každému.
Dica alla signorina che i bambini devono portare un giocattolo a testa.
Domnívám se, že jste nezačali podávat antibiotika a ředit krev předtím než vás Paní Ilsa přerušila.
Non mi piace.
Kde je Ilsa, vlčice z SS?
Dov'è lisa, la belva delle SS? - Mi scusi?
Ilsa Trinchina.
Ilsa Trinchina.
Jméno Ilsa Trinchina, znamená pro tebe něco.
Il nome Ilsa Trinchina ti dice qualcosa.
Jmenuje se Ilsa Trinchina.
Il suo nome e' Ilsa Trinchina.
Ilsa je civilistka.
Ilsa e' una civile.
Ilsa je mrtvá.
Ilsa e' morta.
Nechápu to. Jestli je Caseyho přítelkyně mrtvá, kdo je Ilsa Trinchina, zapsaná v tomhle hotelu?
Non capisco, se la ragazza di Casey e' morta chi e' l'Ilsa Trinchina che sta all'hotel?

Možná hledáte...

ILS