immaturità italština

předčasnost, nezralost, nevyspělost

Význam immaturità význam

Co v italštině znamená immaturità?

immaturità

(raro) precocità

Překlad immaturità překlad

Jak z italštiny přeložit immaturità?

immaturità italština » čeština

předčasnost nezralost nevyspělost

Příklady immaturità příklady

Jak se v italštině používá immaturità?

Citáty z filmových titulků

L'immaturità?
Nezralost?
La mia immaturità mi fa sembrare un adolescente.
Já jsem na ni starý? To je směšný. -Jsem nedospělý, chlapecký.
Capisco che la tua immaturità sia un handicap e ti perdono.
Vím, je to hrůza, když jsi dítě. Odpouštím ti.
Quando io mi stupisco di fronte all'immaturità, tremate.
Fajn, když žasnu nad tou dětinskostí. jsem zděšený.
Ero molto imbarazzato, intanto nei loro confronti, e poi nel vedere la tua immaturità che inizialmente non sospettavo.
Bylo mi to vůči nim velice trapné zjistil jsem, že jste méně vyzrálá než jsem si myslel.
Della tua immaturità?
Že jsi ještě nedospěla?
Se ci fosse un esame di immaturità lei lo passerebbe a pieni voti.
Jestli to byl test nedospělosti složila bys ho na jedničku.
La mia figliastra continua a dimostrare la sua immaturità.
Moje nevlastní dcera stále dokazuje, jak je ve skutečnosti nedospělá.
So che voi due avete creato questo campo di ricerca ed è per questo che lei ripone la massima fiducia in lui ma la sua immaturità è stata la causa di tutto questo!
Věděl jsem, že vy dva jste celý ten výzkum rozjeli. To je nejspíš jediný důvod pro to, abyste mu důvěřovala. Ale jeho nezralost je příčinou potíží!
E affronta la tua immaturità ed il tuo rapporto con tuo padre, prima di sparare opinioni su Marx e sulla storia!
A vyřeš si svou opožděnou pubertu a otcovský komplex, než budeš sdělovat svůj názor na Marxe a dějiny.
Ha lasciato trasparire una buona dose di immaturità e impulsività.
Ukazuje to jistou nevyzrálost a impulzivitu.
Beh, incolpo la mia immaturità.
To jsem nebyl dost vyzrálý.
Anche se, devo ammetterlo, la tua immaturità cronica e questa estrema indolenza non fanno più ridere.
Ačkoliv musím říct, že tvá chronická nezodpovědnost a tvá smrtelná lenost už vtipné nejsou.
Il tuo ricorso alla volgarità è la misura della tua immaturità come uomo e come specie.
Tvá hrubá mluva svědčí o tvé nezralosti jako muže i živočišného druhu.

Možná hledáte...