immateriale italština

nehmotný

Význam immateriale význam

Co v italštině znamená immateriale?

immateriale

immaterial, incorporeal, ethereal

Překlad immateriale překlad

Jak z italštiny přeložit immateriale?

immateriale italština » čeština

nehmotný metafyzický duchovní

Příklady immateriale příklady

Jak se v italštině používá immateriale?

Citáty z filmových titulků

Così, attraverso il mio corpo gonfio di dolore, l'anima sta prendendo forma senza intoppi, con tono rassicurante, e, direi, immateriale.
Jako by duše putovala mým trpícím tělem, klidně, konejšivě a skoro nezúčastněně se formovala.
Se lo ha fatto o no e' immateriale, perche' penso che il tuo amico agente Taylor l'abbia aiutato a riempire la maggior parte dei dettagli.
Co viděl a co ne je irelevantní, protože si myslím, že tvůj kámoš- agent Taylor, mu pomohl vyplnit většinu detailů.
La fiducia è qualcosa di immateriale, quindi non puoi conoscerla.
Víra je vratká. Nepředstírej, že o tom nic nevíš.
L'immateriale è divenuto. immateriale.
To nepodstatné se stalo nepodstatným.
L'immateriale è divenuto. immateriale.
To nepodstatné se stalo nepodstatným.
L'aroma e' immateriale.
Druh je nepodstatný.
E se fossimo in qualche sorta di. pericolo concreto o immateriale?
Co když jsme v nějakém fyzickém nebo v metafyzickém nebezpečí?
Lui e' immateriale!
Je nehmotný.
Il patrimonio è per lo più immateriale.
Její majetek je nemateriální.
Il valore reale dell'istruzione universitaria e' immateriale!
Skutečná hodnota univerzitního vzdělání je nehmotná.
Anche il valore reale dello snake-oil e' immateriale.
Skutečná hodnota vzdušných zámků je také nehmotná.
Quella cosa e' immateriale.
To není možné.
La coscienza immateriale dell'uomo si estende a toccare la realtà.
Nehmotné lidské vědomí se dotklo toho hmotného.
Oppure è qualcosa di immateriale?
Nebo je to něco nehmotného?

Možná hledáte...