loring čeština

Příklady loring italsky v příkladech

Jak přeložit loring do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Předpokládaný dopad na Loring, 319 Grand Forks, a Vzdušné velitelství Aliaška,Elmendorf.
Lmpatto iniziale, 43esimo squadrone di bombardamento a Loring, 319esimo a Grand Forks, e Comando Aereo in Alaska, Elmendorf.
Plukovníku, tady Protivzdušná Základna Loring.
Qui Aeronautica Militare di Loring.
Co třeba Loring v protidrogovém?
E allora Loring, della Narcotici?
Byli to Mark a Vanessa Loring. A byl to opravdu nádherný pár.
Erano Mark and Vanessa Loring, ed erano bellissimi anche in bianco e nero.
Vanessa Loring.
Vanessa.
Já jsem Mark Loring.
Mark Loring.
To je Vanessa Loring.
E' Vanessa Loring.
Slyšel jsi, že Erich Loring souhlasil se sestavením vedoucího týmu?
Hai saputo che erich loring ha accettato di creare un gruppo guida?
Jo, podle novin je na seznamu pořád i Loring a Clark.
Sì, sul giornale c'è scritto che è possibile che costruiscano tra Loring e Clark.
Pak je tady pan Loring v osmém patře, který si často zve drahé společnice.
Poi c'è un signor Loring all'ottavo piano, - che ospita spesso squillo costose.

Možná hledáte...