loring čeština

Příklady loring francouzsky v příkladech

Jak přeložit loring do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Až Loring otiskne do novin tvoje výroky, nenechají tě ani chodit po venku.
Quand Loring en aura fini de te citer dans son journal. on ne t'y laissera pas marcher en liberté.
Předpokládaný dopad na Loring, 319 Grand Forks, a Vzdušné velitelství Aliaška,Elmendorf.
Le 1er impact aura lieu au commandement de Loring, au Grand Forks, et au commandement Elmendorf, en Alaska.
Plukovníku, tady Protivzdušná Základna Loring.
Colonel, ici la base de Loring.
Váš syn byl pobodán v Haskellském parku a vy bydlíte na Loring Avenue.
Il s'est fait poignarder à Haskell Park.
Co Loring z drogovýho?
Et Loring aux narcotiques?
Vanessa Loring.
Vanessa.
Já jsem Mark Loring.
Mark Loring.
To je Vanessa Loring.
C'est Vanessa Loring.
Paní Loring. Copak vás pro club-hopping typu.
Je ne vous pensais pas aimant les clubs.
Jo, podle novin je na seznamu pořád i Loring a Clark.
Le site entre Loring et Clark est toujours envisagé.
Pak je tady pan Loring v osmém patře, který si často zve drahé společnice.
Ensuite, il y a M. Loring au 8e étage, qui reçoit des escortes de luxe.

Možná hledáte...