nanorobot italština

Význam nanorobot význam

Co v italštině znamená nanorobot?

nanorobot

(tecnologia) (ingegneria) robot di dimensioni infinitesimali
Doporučujeme...Zjednodušená italštinaKoupit booktook.cz »

Příklady nanorobot příklady

Jak se v italštině používá nanorobot?

Citáty z filmových titulků

Io posso spingere un bottoncino e mandare le migliaia di nanorobot che riposano dormienti nel tuo flusso sanguigno a bollire nel tuo tronco encefalico, e tutto quello che voglio fare con quel potere è salvare la vita di un uomo.
Můžu zmáčknout jediné tlačítko a poslat tisíce nanorobotů ve vašem krevním oběhu rozdrtit váš mozek a všechno, co s touto mocí chci udělat, je zachránit život člověka.
Guardate chi arriva. l nanorobot.
Podívejte, kdo přichází. Nanoboti.
Abbiamo indetto questa riunione per parlarti dei nanorobot.
Při této instruktáži ti vysvětlíme nanoboty.
Sì, ma non posso controllare i nanorobot senza tenerli a temperature congelanti.
Ano, ale bez teploty pod bodem mrazu nemohu ovládat nanoboty.
Quanti nanorobot ci sono in questo cubetto?
Ne. Kolik nanobotů je v takové jedné kostce?
Come potete vedere, i nanorobot lasciano intatto il vetro.
Jak vidíte, sklo nanoboti ignorují.
Non introdurrete mai i nanorobot in una struttura militare.
Do vojenského objektu nanoboty nikdy nedostanete.
No, lei programmerà i nanorobot per farli marciare come una colonna di formiche.
Naprogramujete je tak, aby napochodovali jako kolona mravenců.
Se ne stanno andando. - Prendi un campione di quei nanorobot.
Seber vzorek těch nanobotů.
EUR così che distribuiranno i nanorobot.
Tak se taky chystají rozmístit nanoboty.
Metterò questo cubetto con migliaia di nanorobot sulla fronte di sua figlia.
Dám tuhle kostku ledu s tisíci nanoboty vaší dceři na čelo.
Programmi i nanorobot per farli obbedire al telecomando.
Naprogramujte je na dálkové ovládání.
Se non lo fa, la temperatura corporea di sua figlia farà sciogliere il ghiaccio, liberando i nanorobot, che divoreranno tutto quello che trovano.
Jestli to neuděláte, její tělesné teplo led rozpustí a uvolní se nanoboti, kteří budou kolem sebe všechno požírat.
Sistema di contenimento dei nanorobot guasto.
Pozor. Narušena izolace nanobotů.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Parlando s’imparaIntenzivní kurz italské konverzaceKoupit booktook.cz »