nanosit čeština

Příklady nanosit italsky v příkladech

Jak přeložit nanosit do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Já vím, ale napřed musíme nanosit věci do sklepa.
Ma prima dobbiamo portare Ie provviste nello scantinato.
Mohl to sem nanosit pes Ne, Ne.
Potrebbe essere stato il cane. - No.
Měli jsme sem nanosit volné díly a ona se propadla.
Dovevamo raccogliere il materiale di scarto della segheria e lei e' caduta.
Chceš mi pomoct nanosit ty věci dovnitř?
Mi aiuti a portare dentro queste cose?
Musím posbírat tisíce těchhle polen a nanosit je na hromadu kvůli nějakému příkazu.
Severamente mi ha ordinato di trasportare alcune migliaia di questi ceppi e accatastarli.
Odjela jsem dřív, protože jsi do našeho hotelového pokoje nechal nanosit orchideje a já z nich dostala kopřivku.
Me ne andai prima perche' riempisti la nostra stanza di orchidee e mi venne l'orticaria.
Měly jsme sem nanosit věci už včera v noci poté, co přišla Alison ta zpráva.
Avremmo dovuto riempire questo posto di robaccia ieri sera quando Alison ha ricevuto quel messaggio.
Pomůžeš mi to nanosit do auta?
Mi aiuti a mettere tutto in auto?
Wille, pomůžeš mi nanosit nějaký dřevo?
Ok. Will, mi aiuti a raccogliere della legna?
Seženu Johna a řeknu mu, ať ti pomůže je nanosit zase nahoru.
Vado a chiamare John e ti diamo una mano a riportarle su.
Musíme nanosit ty věci do nemocnice.
Dobbiamo iniziare a spostare questi oggetti in ospedale.
Musíme ti věci nanosit k nám.
Possiamo iniziare a portare la vostra roba da noi.
Nanosit do kuchyně hady?
Riempire la cucina di serpenti, magari?
Doporučujeme...Italsko-český, česko-italský velký slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...