nuovo | naoko | Janov | Lenovo

nanovo čeština

Překlad nanovo italsky

Jak se italsky řekne nanovo?

nanovo čeština » italština

di nuovo da capo
Doporučujeme...Česko-italský mluvníkKoupit booktook.cz »

Příklady nanovo italsky v příkladech

Jak přeložit nanovo do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Začalo by to nanovo.
I guai comincerebbero di nuovo.
Když se vrátím, bude to nanovo.
Se torno a casa ricomincerò da capo.
Pak začneme nanovo, že? Ty a já?
Poi finalmente ricominceremo, solo tu ed io, d'accordo?
Proč si neodpočinete? Ráno můžete začít nanovo.
Perché non vi riposate davanti al fuoco e ricominciate a cercare domani?
Můžeme začít nanovo.
Possiamo iniziare le nostre vite da capo.
To jako že teď zase začneme nanovo?
Non ho già sentito questa storia?
Verdiani řekl, že žádně neměl. Musel jsem začít nanovo.
Verdiani mi disse che non aveva confidenti.
Ale ať to bude cokoli, vím že začnu nanovo.
In ogni caso dovrò lavorare sodo.
Začne vyjednávání nanovo.
Può far ricominciare le negoziazioni.
A všechno nanovo, co?
E poi tutto daccapo, è così?
Proč rozhodovat věci nanovo. když máme vyzkoušené a osvědčené metody. a tedy dobré?
Perché cercare sempre il nuovo. quando ciò che esiste è già rivelato. e funziona?
Začneme nanovo.
Ricominceremo tutto da capo. Non ci lasceremo più andare.
Buď klidná, neboť, až se vrátíme z těchhle inteligentních prázdnin. s tím, co jíme, nebo spíš nejíme. nanovo vyroste!
Però sta' tranquilla, che, quando torniamo da 'ste vacanze intelligenti con quello che mangiamo, anzi che non mangiamo ci va larga un'altra volta!
Příroda to zabalila a jede nanovo.
La natura si è arresa e ha ricominciato.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je čas začít nanovo a Obamova z plných plic pronesená obhajoba pokrokové vize obrací Spojené státy správným směrem.
È ora di iniziare da capo, e la vigorosa difesa di Obama della visione progressista spinge gli Usa nella giusta direzione.
Doporučujeme...Italština: konverzace a slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...