napěťový čeština

Příklady napěťový italsky v příkladech

Jak přeložit napěťový do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Byl tam napěťový výboj, ale reaktor se odpojil automaticky.
Il reattore si è spento automaticamente.
Je tady nějaký napěťový ráz.
C'è una sorta di flusso energetico.
Napěťový výboj v přívodní paži.
Sovratensione nel braccio di emissione.
Musím získat titanový kondenzátor pro vysoko napěťový počítač, který budu stavět.
Mi serve un condensatore in titanio per questo sistema ad alto wattaggio che sto costruendo.
Doporučujeme...Italština ihned k použitíJazykový aktivátorKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...