narcis čeština

Překlad narcis italsky

Jak se italsky řekne narcis?

narcis čeština » italština

narciso Narcissus narcisi giunchiglia
Doporučujeme...Italsko-český, česko-italský velký slovníkKoupit booktook.cz »

Příklady narcis italsky v příkladech

Jak přeložit narcis do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Dámy a pánové, Narcis!
Monsieurs et mesdames, Jonquille.
Když se přirovnám k řecké mytologické postavě, nebyl by to Narcis.
Se mi identificassi con un personaggio mitologico greco, non sarebbe Narciso.
Tolik lásky jsem neviděl od doby, co Narcis spatřil sám sebe.
Che festa! Non vedevo tanto amore da quando Narciso ha scoperto se stesso.
A tak jako Narcis před ní, i Charlotte byla natolik fascinována tím, co spatřila, že.
Adesso parla. - Ok.
Seš typickej narcis.
Sei proprio una narcisista da manuale.
No, na druhou stranu je to narcis, lenoch, a odmaturoval ze čtyřma jedničkama, aniž by si něco opakoval.
Beh, d'altro canto è vanesio, pigro, e ha preso quattro A alla maturità senza neanche un po' di ripasso.
Narcis? - Co?
Giunchiglia?
Narcis.
Giunchiglia.
Prostě si obdivuje krásu, ale dělá to prostě svým vlastním způsobem. Myslím tím, když básník uvidí narcis, podívá se na něj a napíše o něm dlouhou báseň.
Ma Duefiori se ne andrebbe a comprare un libro di botanica e poi, mentre lo legge. calpesterebbe l'asfodelo.
Cítím se jako narcis.
Mi sento come una campanula.
V řecké mytologii byl Narcis tak zaujat sám sebou že se zamiloval do vlastního odrazu ve vodě.
Nel mito greco, Narciso era cosi' concentrato su di se', che si innamoro' della propria immagine riflessa nell'acqua.
Nebo jsem byl jenom Narcis?
O se invece mi sia reso. colpevole di narcisismo?
Je nebezpečný, je to narcis a vidím, že vás-- zajímá, jak jsem zvládl pro něj pracovat tak dlouho, a víte, pravdou je, že nevím.
E' pericoloso, e' un narcisista. E mi rendo conto che lei. si sta chiedendo come abbia fatto a lavorare per lui cosi' a lungo. E. sa, la verita' e' che non lo so.
A nakonec, tu máme RJe, narcis.
E infine, abbiamo RJ, il Narciso.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italština: konverzace se slovníkem a gramatikouKoupit booktook.cz »