v | o | xv | vv

ov čeština

Příklady ov italsky v příkladech

Jak přeložit ov do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Od rána zkoušela OV a počty.
Ci ha fatto civica e aritmetica stamattina.
Co je to OV?
Civica?
Jak to, že neznáš OV?
Non sai cos'è civica.
Tak jsme před hodinou objevili McCormack ov o tělo.
È stato così che abbiamo scoperto il corpo di McCormack un'ora fa.
Ov3em jednoho dne se z na3ich životů stalo peklo.
Finchè un giorno le nostre vite vennero sconvolte.
Ov3em to by vysvětlovalo, proč mám ty podivné neamerické způsoby: Velmi tvrdě pracuju, 3etřím peníze a žiju bez kreditních karet.
Ma almeno questo avrebbe spiegato la mia strana propensione poco americana a lavorare duro, risparmiare e vivere senza carte di credito.
Tromavill3tí se snažili po svém ochránit město před chemikáliemi. Ov3em proti předsedovi a jeho smečce byli bezmocní.
La popolazione di Tromaville cercava di proteggere la propria città dall'assalto delle sostanze nocive, ma erano impotenti contro il presidente ed i suoi sgherri.
Ov3em bez mé pomoci byla ve3kerá snaha marná.
Ma senza di me ogni loro sforzo si dimostrava inutile.
Ov3em Apokalypse s.r.o. Se nedařilo ůplně podle plánů ovládnout v3echny a v3echno v Tromaville.
La Apocalypse Inc. non aveva grossi ostacoli nell'ottenere il proprio scopo di possedere tutto e tutti.
V každé rodině je černá ov. ov.
Ogni famiglia ha una pecora ne.ne.
V každé rodině je černá ov. ov.
Ogni famiglia ha una pecora ne.ne.
Pokouší se ov. ovládat mojí mysl.
Sta provando a controllare la mia mente.
V budově budou byty v OV.
Il palazzo diventa un condominio.
Dobře, v mé budově budou byty v OV.
Ok, il mio palazzo diventera' un condomino.