v | o | xv | vv

ov čeština

Příklady ov francouzsky v příkladech

Jak přeložit ov do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Blbý. Od rána zkoušela OV a počty.
On n'a fait qu'I. C. et arithmétique.
Co je to OV?
I.C.? Instruction civique.
Ano. Jak to, že neznáš OV?
Tu ne connais pas I'I. C.?
Tak jsme před hodinou objevili McCormack ov o tělo.
Nous av ons découvert le corps de McCormack, il y a 1 heure.
Á gut ov magi. eh?
Ma pauvre vieille Maggie.
Pokouší se ov.
Non, il est dans ma tête.
V budově budou byty v OV.
Ça passe en copropriété.
Dobře, v mé budově budou byty v OV.
Mon immeuble passe en copropriété.
Tady Zeke, přímo z akce se svým komentářem ov tohle slunečné odpoledne.
Ici Zeke, commentant pour vous l'action de cet après-midi ensoleillé.
Využívám OV, osobního volna.
Je suis en JP. Jour personnel.
Ráno se vydáme na ov.
On la capturera à l'aube.