pl | lm | ppm | plž

plm čeština

Příklady plm italsky v příkladech

Jak přeložit plm do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Krůčkem po krůčku se dostával na vyšší pozici, a když minulý měsíc PLM nabylo moci, tak mu k tomu zbýval jen jeden člověk.
Si è insinuato fino ai livelli più alti e quando il partito è salito al potere il mese scorso si è ritrovato a un battito di cuore dalla vetta.