pl | lm | pum | ppm

plm čeština

Příklady plm portugalsky v příkladech

Jak přeložit plm do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Krůčkem po krůčku se dostával na vyšší pozici, a když minulý měsíc PLM nabylo moci, tak mu k tomu zbýval jen jeden člověk.
Traçou o seu caminho até ao topo, e quando o superior subiu de cargo, no mês passado, sentiu que estava perto.