-acid- němčina

Význam -acid- význam

Co v němčině znamená -acid-?

-acid-

Säure
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-aceae | -ace | -ach