acera | dalece | anexe | ocean

-aceae němčina

Význam -aceae význam

Co v němčině znamená -aceae?

-aceae

Botanik, Taxonomie: Suffix für das biologische Taxon der „Familie“ (biologisch, lateinisch: Familia) Ginkgoaceae, Oleaceae, Rosaceae
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-ace | -acid- | -ach