čeština | angličtina | němčina | ruština
cele | celer | cee | cela

-cele němčina

Význam -cele význam

Co v němčině znamená -cele?

-cele

Suffix mit der Bedeutung „Bruch“, „krankhaftes Hervortreten von inneren Organen“