Heini | Heinz | Rhein | heino

-heini němčina

Význam -heini význam

Co v němčině znamená -heini?

-heini

umgangssprachliches Wortbildungselement, das in Verbindung mit Substantiven und selten Verben eine leicht pejorative Bedeutung annimmt und eine männliche Person kennzeichnet, die ganz allgemein durch etwas charakterisiert ist
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...