čeština | angličtina | němčina | ruština
Bande | Anke | Adina | aidan

-inae němčina

Význam -inae význam

Co v němčině znamená -inae?

-inae

Zoologie, Taxonomie: Suffix für das zoologische Taxon der „Unterfamilie“ (biologisch, lateinisch: Subfamilia) Australopithecinae, Apinae Botanik, Taxonomie: Suffix für das botanische Taxon der „Unterstamm“, „Unterabteilung“ (biologisch, lateinisch: Subtribus)

Možná hledáte...