čeština | angličtina | němčina | ruština
Ing | Ding | Eins | bang

-ing němčina

Význam -ing význam

Co v němčině znamená -ing?

-ing

Ortsnamengrundwort, welches sich ursprünglich auf die Zugehörigkeit des Ortes meist zu einer Person bezog

Možná hledáte...