čeština | angličtina | němčina | ruština
Gis | bis | Eis | Air

-is němčina

Překlad -is překlad

Jak z němčiny přeložit -is?

-is němčina » čeština

s křížkem -is

Synonyma -is synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -is?

-is němčina » němčina

Kreuz ''n'' -es -e

-is čeština

Překlad -is německy

Jak se německy řekne -is?

-is čeština » němčina

-is