čeština | angličtina | němčina | ruština
Bit | Pilz | Blitz | cit

-itz němčina

Význam -itz význam

Co v němčině znamená -itz?

-itz

Ortsnamengrundwort mit slawischem Ursprung

Možná hledáte...

-it | -itel | -itis | -ität | -itida | -ition | -itüde