čeština | angličtina | němčina | ruština
breit | cenit | Aktie | Aktiv

-keit němčina

Význam -keit význam

Co v němčině znamená -keit?

-keit

Suffix zur Bildung abstrakter Substantive aus stets mehrsilbigen Adjektiven, die so entstandenen Substantive sind stets feminin Einsamkeit, Fähigkeit, Flüssigkeit, Gefälligkeit, Gemeinsamkeit, Höflichkeit, Öffentlichkeit, Sauberkeit, Sparsamkeit, Testbarkeit, Übelkeit, Wachsamkeit, Wahrscheinlichkeit, Wertigkeit, Wirklichkeit

Překlad -keit překlad

Jak z němčiny přeložit -keit?

-keit němčina » čeština

-ství -ost

Synonyma -keit synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -keit?

-keit němčina » němčina

-heit -nis -tät -schaft -ität -

Možná hledáte...