čeština | angličtina | němčina | ruština
den | elen | hlen | haken

-ken němčina

Synonyma -ken synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -ken?

-ken němčina » němčina

Technikum Fachschule

Možná hledáte...