globe | Logo | lože | love

-loge němčina

-lóg, -ložka

Význam -loge význam

Co v němčině znamená -loge?

-loge

gebundenes Lexem mit der Bedeutung „Wissenschaftler“, „Kundiger“, „Forscher“ Astrologe, Kardiologe, Philologe, Soziologe, Textologe
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

Překlad -loge překlad

Jak z němčiny přeložit -loge?

-loge němčina » čeština

-lóg -ložka

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -loge?

-loge němčina » němčina

-login
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-log | -logie | -login | -lohe | -los | -ložka