čeština | angličtina | němčina | ruština
Blage | Blog | bloger | bloße

-loge němčina

Význam -loge význam

Co v němčině znamená -loge?

-loge

gebundenes Lexem mit der Bedeutung „Wissenschaftler“, „Kundiger“, „Forscher“ Astrologe, Kardiologe, Philologe, Soziologe, Textologe

Překlad -loge překlad

Jak z němčiny přeložit -loge?

-loge němčina » čeština

-lóg -ložka

Synonyma -loge synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -loge?

-loge němčina » němčina

-login

Možná hledáte...

-log | -logie | -login | -lohe | -los | -ložka