čeština | angličtina | němčina | ruština
globe | bloße | Aloe | Floh

-lohe němčina

Význam -lohe význam

Co v němčině znamená -lohe?

-lohe

Ortsnamengrundwort für Wald Hohenlohe ist ein mit der Endung -lohe versehener Ortsname.

Možná hledáte...

-loge | -log | -logie | -login | -los | -ložka