čeština | angličtina | němčina | ruština
AMD | a | Aba | Ada

-ma němčina

Význam -ma význam

Co v němčině znamená -ma?

-ma

nachgestelltes Wortbildungselement in sächlichen Substantiven aus dem Griechischen Das Lungenemphysem ist das Emphysema pulmonum.