čeština | angličtina | němčina | ruština
cole | coole | Dole | emoce

-mole němčina

Význam -mole význam

Co v němčině znamená -mole?

-mole

Ortsnamengrundwort für Mühle, Ort bei oder mit einer Mühle

Možná hledáte...