čeština | angličtina | němčina | ruština

-phrasem němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -phrasem?

-phrasem němčina » němčina

Kinemkollokation Kinegramm -lexem

Možná hledáte...