čeština | angličtina | němčina | ruština

-lexem němčina

Synonyma -lexem synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -lexem?

-lexem němčina » němčina

Kinemkollokation Kinegramm -phrasem

Možná hledáte...

-leben | -legen | -lein | -lekt | -letý | -lei | -ler | -le