Alexej němčina

Význam Alexej význam

Co v němčině znamená Alexej?

Alexej

männlicher Vorname Alexej ist ein guter Freund von mir.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

Alexej čeština

Překlad Alexej německy

Jak se německy řekne Alexej?

Alexej čeština » němčina

Alexius Alexis Alexei

Příklady Alexej německy v příkladech

Jak přeložit Alexej do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Řeka je tam zamrzlá. A Alexej miluje bruslení.
Der Fluss ist zugefroren, Alexy fährt gern Schlittschuh.
Arcivévoda Alexej Visarionovič Koprvodkin.
Großfürst Alexej Vissiarionovitsch Koprvodkin.
Jsem arcivévoda Alexej Visarionovič Koprvodkin.
Ich bin Großfürst Alexej Vissiarionovitsch Koprvodkin.
A před Seretským, Alexej.
Und vor Seretski bei Alexej.
Alexej miluje Tatianu jako sestru.
Alexej liebt Tatjana wie eine Schwester.
To si všechno vymyslel Alexej Naumovič.
Alexej Naumowitsch hatte sich das ausgedacht.
Alexej Spiridonovič řekl, že bude válka. A kam že ty pušky dodali?
Alexej Spiridonowitsch sagte, es würde Krieg geben.
Ne, ne, ne, Alexej neumí anglicky.
Nein, nein, Alexei spricht kein Englisch.
Alexej.kterého znám, není jeho pravé jméno.
Alexei., was nicht der richtige Name sein wird,.
Alexej Vostrikov.
Vostrikov, Alexei!
Seš zasranej Alexej! Nejlepší!
Du bist der Allerbeste, Aleksei.
Samozřejmě, že Alexej nebyl ten nejlepší.
Natürlich war Aleksei nicht der Beste.
Alexej, ale říkejte mi Alex.
Alexei. Aber nennt mich Alex.
Takže Alexej dostál svému slibu.
Alexei hat sein Versprechen gehalten.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Poslední z ekonomických těžkých vah - všechny se přitom dostaly do funkcí v 90. letech -, jež se udržela v Putinových osobních kruzích, byl Alexej Kudrin, který v roce 2011 rezignoval na post ministra financí.
Das letzte der ökonomischen Schwergewichte in Putins persönlichem Kreis - die noch aus den 1990ern stammten - war Alexej Kudrin, der 2011 als Finanzminister zurücktrat.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »