čeština | angličtina | němčina | ruština
flek | afekt | fleet | efekt

-lekt němčina

Význam -lekt význam

Co v němčině znamená -lekt?

-lekt

nachgestelltes Wortbildungselement: Sprache Der Soziolekt ist die für eine soziale Gruppe typische Sprache.

Možná hledáte...

-lein | -letý | -leben | -legen | -lei | -ler | -lexem | -le