čeština | angličtina | němčina | ruština
Ale | dle | Ave | ala

-le němčina

Význam -le význam

Co v němčině znamená -le?

-le

Alemannisch, Fränkisch Wortbildungselement der Verkleinerung, Bestandteil von Diminutivformen