LE | zle | vle | ole

-le angličtina

Význam -le význam

Co v angličtině znamená -le?

-le

frequentative suffix

-le

A suffix forming adjectives from verbs with the meaning of "prone to", "tending to", "apt to", "capable of"; compare -ative:

-le

A suffix forming agent nouns from verbs:

-le

A suffix forming diminutives from other nouns; compare -ling:
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »