čeština | angličtina | němčina | ruština
Blei | Ali | alej | alev

-lei němčina

Význam -lei význam

Co v němčině znamená -lei?

-lei

Suffix zur Bildung von bestimmten beziehungsweise unbestimmten Gattungszahlwörtern

Možná hledáte...

-ler | -le | -lein | -lekt | -letý | -leben | -legen | -lexem